Tak

Godkänd för F-skatt (2018)

 

 

  • Tegel & plåt
  • Tillägg av isolering
  • Avvattning
  • Takkupor

 

 

Ekonomi byggnad

 

  • Tegel & plåt.
  • Rödfärging.

.

Above: Metal roof cladding 2014 (Sweden)

Ovan: Förlängning av takutsprång och tilläggsisolering. 2013